• Articles

    Ang Importansiya ng Creeds at Confessions

    Mahal ko si Hesus Person 1: Mahal ko si Hesus! Person 2: Mahal ko rin si Hesus! Person 1: So, kung mahal mo si Hesus at mahal ko rin si Hesus, eh di malamang tayo ay Kristiyano! Person 2: Oo nga! Ngunit sila nga ba ay mga tunay na Kristiyano?  Sa loob ng maraming taon ang mga Kristiyano ay nakikila ang isa’t isa kapag kanilang ipinoproklama ang kanilang pagmamahal kay Hesus. Sinasabi nila na dahil mahal ko si Hesus, siguradong ako ay isang Kristiyano. Sa kasalukuyan, napakadali lamang sabihin at i-deklara na ang isang tao ay isang Kristiyano. Basta ang isang tao ay sambitin ang pangalan ni Hesus iniisip agad…

  • Articles

    The Importance of Confessions and Creeds

    I Love Jesus Person 1: I love Jesus! Person 2: I love Jesus too! Person 1: Well, if you love Jesus and I love Jesus, then we must be Christians Person 2: Yes, yes, we must be! But are they really?  For years, Christians connected along the lines of “I love Jesus, so I am a Christian.” Nowadays it’s so easy to claim Christianity. Christians connected with anyone who utters the name of Jesus. Embraced churches, materials, people, and resources that bear the name of Jesus.  But do we really believe and love the same Jesus? The Jesus of the Bible? Let’s Look at a Little Church History We are…